Meon an Fháis a chur chun cinn // Developing a Growth Mindset

lightbulb

Le meon an fháis, creideann daoine gur féidir leo a gcuid ábaltachtaí a fheabhsú agus a chur chun cinn trí dígreasacht agus obair dhian. Is é an creidiúnt seo a chuireann muid ag iarraidh foghlama agus a thugann athléimneacht dúinn a bhíonn de dhíth le bheith rathúíl tríd an saol, i bhfad taobh amuigh de bhallaí an seomra ranga. Ach is sa seomra ranga gur cheart don meon seo tosú.

In a growth mindset people believe that their abilities can be developed and improved upon through dedication and hard work. This belief fosters a desire to learn and a personal resilience which is required for accomplishment and success right through life, far beyond the walls of the primary school classroom. But it is in the classroom that it should begin.

growth mindsetSeo tábla a fuair mé ar líne a léiríonn an bealach difriúl ina mbíonn páiste ag smaoineamh faoin bhfoghlaim nuair atá meon an fháis curtha chun cinn acu. Creidim go bhfuil sé iontach tábhachtach go mbeadh dóthain muiníne ag gach páiste ar scoil bheith ag smaoineamh futhú féin agus faoina gcuid foghlaim sa bhealach seo. Seo bealaí chun an meon seo a chothú le do chuid daltaí i do sheomra ranga féin.

This is a table that I found online that shows the different way a child thinks about learning when they have developed a growth mindset. I believe that it is extremely important that every child at school should have enough confidence to think about themselves and their learning in this way. Here are some ways to foster this mindset with your own students in your classroom.

growthmindset

 

Mol gach iarracht // Praise every effort

Déan cinnte go mbíonn iarracht níos tábhachtaí ná rud ar bith eile. Tabhair moladh, moladh agus níos mó moladh. Bí ag moldadh iarrachta ó thús deireadh an lae. Make sure that effort is more important than anything else. Give praise, praise and more praise. Be always praising effort every day, from beginning to end.

Bíodh ionchais arda agat // Have high expectations

Leantar ionchais atá ard (ach insroichte chomh maith) le sroicheadh, agus i ndiaidh sin le sásamh, bród agus lúcháir. Cruthaíonn sin spreagadh agus fonn foghlama. High (although attainable) expectations are followed by attainment, and then by satisfaction, pride and joy. This in turn creates motivation and a desire to learn more.

Bíodh an foghlaim dúshlánach // Make the learning challenging

Ionas gur féidir an meon seo a chothú, agus go mbeidh buntáistí saoil le fáil as, caithfidh dúshlán a bheith ann. Caithfidh gur féidir leis na páistí a bheith rathúíl agus a bheith bródúil as a gcuid oibre. For this mindset to take root, and to provide lifelong benefits, a challenge must be present. It must be possible for the children to achieve success and to feel pride in their work.

Bí criticiúil // Be critical

Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbíonn páistí in ann éisteacht linn á gceartú agus go mbíonn siad in ann an dearfacht a fheiceáil agus a chloisteáil sa cheartúchán sin – go dtuigeann siad go dtarlaíonn an chuid is mó foghlama trí na botúin a dhéanann siad. It is so important that children are able to listen when we correct them and that they can see and hear the positivity in those corrections – that they understand that most of their learning comes from the mistakes that they make.

Cuir rogha ar fáil // Provide choice

Bíonn níos mó úinéireachta ag páistí ar an bpróiséas foghlama más rud é go mbíonn rogha acu (ar a laghad uaireanta) faoin rud atá siad ag foghlaim nó faoin mbealach atá siad á fhoghlaim. Ligeann don úinéireacht seo dúinn meon an fháis a chur chun cinn. The children have more ownership of the learning process if they have a choice (at least some of the time) about what they are learning or about how they are learning it. This ownership allows us to develop a growth mindset.

Múin an tábhacht a bhaineann leis an bpróiséas foghlama // Teach the value of the learning process

Tiocfaidh an athrú meoin i bhfad níos éasca, agus i bhfad níos tapúla más rud é go dtuigeann na páistí nach é an freagra ceart an rud is tábhachtaí ar chor ar bith, ach go bfhuil an próiséas foghlama, na ceisteanna a chuireann siad agus an t-iarracht a dhéanann siad níos tábhachtaí. The change in mindset will come more easily and more quickly if the children understand that the right answer is not the most important factor at all, but that the learning process, the questions that they ask and the effort they put in are all far more important.

growthmindset2

Beidh seo ar fad á mhúineadh agam ag tús na bliana le mo rang agus á phlé agam leo. Ansin tiocfaidh muid ar ais ag na rudaí éagsúla go minic agus beidh na postaeir seo crochta agam sa seomra ranga ionas go mbeidh meabhrúchán acu go minic. Beidh cuid acu á chrochadh ar chúl an dorais sa leithreas chomh maith, ionas go bhfeicfidh na páistí rud éigean dearfach gach uair go mbíonn siad istigh ann agus go gcabhróidh sé leo ó thaobh féinmhuiníne de. Is féidir teacht ar na póstaeir anseo má tá suim agat iontu.

I will be teaching all of this at the beginning of the year with my class and discussing it in depth with them. Then we will come back to the various elements of it often throughout the year. These posters will be hanging in the classroom so that the children always have a visible reminder. I will have some of the posters hanging on the back of the bathroom doors too so that the children get a positive reminder while they’re in there which will help to build self-confidence. The posters are available here if you are interested in them.

growthmindset3

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s