Léitheoireacht Beirte chun páistí a spreagadh chun léitheoireachta as Gaeilge // Paired Reading as a way to encourage children to read in Irish.

 

Léi

Cé go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil ag na páistí sna Gaelscoileanna, cloistear go minic go mbíonn sé deacair iad a spreagadh leabhair as Gaeilge a léamh. Roghníonn siad leabhair as Béarla i gcónaí. Is tríd an léitheoireacht beirte seo go gcuirim ag léamh as Gaeilge iad, agus ag baint sult as. Ní dúshlán chomh mór sin a bhíonn os a gcomhair agus iad ag léamh le pairtnéir atá ar an leibhéal léitheoireachta céanna leo. Tá sé tábhachtach gur léitheoireacht don phléisiúr atá i gceist leis agus mar sin ní bhíonn aon obair scríofa breise le déanamh acu bunaithe ar an léitheoireacht seo. Tugaim leabhair difriúla do na grúpaí ar fad ionas go mbeadh úinéireacht acu ar an léitheoireacht seo agus ionas go mbíonn sé éasca idirdhealú a dhéanamh, a chinntiú go bhfuil gach beirt ag léamh ar léibhéal atá cuí dóibh. Agus na leabhair á thabhairt amach agam, léim cúl gach leabhar os árd don rang ag cinntiú go gcuirim sceitimíní orthu faoin scéal – ag cinntiú go mbíonn siad ag iarraidh na leabhair a léamh.

While the children in our Gaelscoileanna understand and speak Irish, it is often a struggle for us teachers to encourage them to choose to read in Irish. More often than not, when given the option, they will choose to read in English. It is through this process of paired reading that I get them reading for pleasure, through Irish, and enjoying it. The challenge in front of them doesn’t seem quite as daunting when they are reading with a friend or partner who is at a similar reading ability to themselves. It is important that this reading is for pleasure and so I don’t assign any extra written work based on these reading sessions. Each pair gets a different book, ensuring that they have ownership over this reading. This also ensures that it’s easy to ensure differentiation – that each pair are reading at a suitable level but without drawing attention to this. When assigning the books, I read the back of each book aloud, making them excited about the story – ensuring that they really want to read the book.

2017-04-24 18.31.46

Conas mar a oibríonn sé? // How does it work?

Is próiseas fíor-shimplí seo. Suíonn beirt le chéile, leabhar amháin eatarthu agus iad ag breathnú isteach le chéile. Léann páiste A alt. Ansin bíonn ar pháiste B an chuid sin a mhíniú ina f(h)ocail féin. Léann páiste B an chéad alt eile agus míníonn páiste A an píosa sin. Cabhríonn siad lena chéile a chinntiú go bhfuil tuiscint acu ar an rud atá á léamh acu, agus iad a tabhairt faoi deara gur féidir tuiscint a bheith acu fiú muna dtuigeann gach uile focal. Bíonn foclóir ar an mbord acu ar eagla nach dtuigeann siad aon rud agus má bhíonn fadhb fiú tar éis foclóra a úsáid, cuireann said ceist orm. Chomh maith le sin, coinníonn siad a leabhair nótaí ar oscailt chun aon nathanna deasa a aimsíonn siad a bhreacadh síos. Bíonn an seomra ranga glórmhór go leor agus beomhar nuair atá an léitheoireacht seo faoi lán seoil. I mo thaithí, baineann na páistí an sult as seo agus bíonn siad ag súil leis.

It’s a really simple process. Two children sit together, one book between them, looking in together. Child A reads a paragraph. Then Child B explains what happened in that paragraph in their own words. Child B reads the next paragraph and Child A explains it. They help each other to ensure they’re understanding what they’re reading, while realising that understanding can occur even if they don’t understand each and every word. They have a dictionary on the table in case they need it and if they are still stuck after trying the dictionary, they ask me. They also keep their notebooks open to make a note of any nice phrases that they come across. When these reading sessions are up and running they classroom will be noisy and lively. In my experience, the children really enjoy the sessions. They really look forward to them and are very rarely disengaged with the process.

 

Seo cúpla taifeadadh gairid de pháistí i mo rang féin ag léamh agus ag míniú lena chéile. Tá sé deacair go leor iad a chloisteáil in áiteanna toisc go bhfuil na páistí eile ag léamh ag an am céanna. Tá súil agam gur féidir a bhraith ó na físeáin seo conas mar a oibríonn seisiún léitheoireachta beirte.

Here are a couple of short recordings of children from my own class reading and showing understanding. It’s difficult to hear in spots because the other children in the class are reading at the same time. I hope these give a feeling for how a paired reading session feels.

 

Cén leabhair a bhíonn á léamh acu? // What books do they read?

Ní téacsanna scoile a bhíonn i gceist don chuid is mó, ach úrscéalta éagsúla do pháistí, cuid acu dúshlánach (do na léitheoirí láidre) agus cuid eile simplí go leor (dóibh siúd atá lag ag an léitheoireacht).  Sna pictiúir seo, is na leabhair is dúshlánaí atá ar bharr agus na cinn is simplí atá ar bhun. Tá súil agam go gcabhróidh siad.

For the most part, I don’t use school texts, but rather random children’s novels, some challenging (for the stronger readers) and others fairly simple (for those weaker readers).  In these pictures, the books at the top are more difficult to read, decreasing in difficulty, the easier books at the bottom. I hope these suggestions will be helpful.

20170425_080012

Tá an dá leabhar seo an-dúshlánach agus oiriúnach má tá léitheoirí an-láidir sa rang agat.

20170425_075935

Oiriúnach do léitheoirí láidre.

anghardacósta

Oiriúnach do léitheoirí láidre.

raic

Oiriúnach do léitheoirí láidre.

dorasfuinneogscuab

Oiriúnach do léitheoirí láidre.

gealach

Oiriúnach do léitheoirí láidre.

20170425_075956

Oiriúnach do léitheoirí meánacha.

20170425_075908

Oiriúnach do léitheoirí meánacha.

20170425_075835

Oiriúnach do léitheoirí meánacha.

20170425_075922

Tá an dá leabhar seo á léamh ag na léitheoirí is laige i mo rang.

Mholfainn d’aon mhúinteoir seo a chur i bhfeidhim. Cé go bhfuil na leabhair thús roghnaithe do Rang 6, is féidir tabhairt faoin bpróiseas céanna in aon rang ag baint úsáide as leabhair oiriúnacha.

I would advise any teacher to put this process in place. While the books in the list above have been selected for 6th class, the process can be followed in any classroom, using appropriate reading material.

Freagra

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s