Ballaí an Seomra Ranga ar an gCéad Lá ar ais // Classroom Walls on the First Day Back

schoolIs post deacair é an seomra ranga a réitiú agus a eagrú don bhliain scoile nua agus cinnte go dtógann sé tamall na ballaí a líonadh, cuid de na taispeántais ag athrú go minic. Sin ráite, tá rudaí áirithe a bheidh ar mo bhallaí ón gcéad uair go dtagann na páistí isteach agus, i gcás cuid mhór daoibh siúd, a bheidh ann ó thús deireadh na bliana. Seo na taispeántais a bheidh in úsáid go laethiúil againn agus nach mbeinn in ann maireachtáil gan iad.

Setting up the classroom for the new school year can be a mammoth task and certainly wall displays will build over time and will change fairly regularly. That said, there are certain items that will be on my classroom walls from the moment the children arrive and, in the case of most of these displays, that will stay on the walls for the entire year. These are displays which will be used on a daily basis and which I really couldn’t live without.

Gramadach // Grammar

Táim an-dhian maidir leis an ngramadach díreach ón tús. Sa bhealach seo, foghlamaíonn na páistí an-tapaidh nach bhfuilim sásta glacadh le droch-ghramadach nó gramadach leisciúil, ach go háirithe nuair atá a fhios acu conas é a úsáid i gceart. Ceartaím droch-ghramadach I GCÓNAÍ, sa labhairt agus san obair scríofa. Bíonn na ceachtanna ghramadaí as Bain Súp As á leanúint againn, agus iad ar fheabhas. Déanann na háiseanna seo cinnte go mbíonn cabhair i gcónaí ar fáil ionas gur féidir leo iad féin a cheartú, fiú nuair nach bhfuil muid ag tabhairt faoi cheacht ghramadaí fhoirmiúil. Roimh i bhfad, déanann siad go héasca é. Ba cheart do na háiseanna maidir leis na Réamhfhocail agus na Ceisteanna Comónta a bheith i ngach seomra ranga ó Rang 1 nó Rang 2 ar aghaidh agus bíonn an Téarmaíocht Ghramadaí an-chabhrach ó Rang 4 – Rang 6. Cliceáil orthu thíos chun iad a cheannach.

I’m very strict in terms of grammar, right from the beginning. This way, the children learn very quickly that I won’t just accept bad or lazy grammar, especially when they know how it should be used correctly. I ALWAYS correct bad grammar, both in oral language and in written work. We do a lot of our grammar lessons following the Bain Súp As lessons, which are excellent. These resources ensure that help is always at hand so that they can correct themselves, even when we’re not doing a formal grammar lesson. Before too long, it becomes second nature. The resources for the Réamhfhocail and the Ceisteanna Comónta should be on display in classrooms from 1st or 2nd class onwards while the Téarmaíocht Ghramadaí are particularly helpful from 4th to 6th class. Click on them below to purchase.

ceisteanna comónta

réamhfhocail

Téarmaíocht Gramadaí

Scríbhneoireacht // Writing

Is áis iontach é seo toisc go bhfuil sé i nGaeilge agus i mBéarla. Bíonn siad lánaithe droim le droim agam ionas nach bhfuil le déanamh ach é a chasadh timpeall le bheith oiriúnach don cheacht atá idir lámh againn. Déanaim cinnte go dtéann siad i dtaithí ar an bpróiséas ó thús na bliana chun nósanna dearfacha a chruthú. Cliceáil air thíos chun é a cheannach.

This is a great one because it is in both English and Gaeilge. I laminated them back to back so that all I have to do is turn it around to suit which language we’re writing in. I insist on getting them to grips with this process right from the beginning so that we create good habits. Click on it below to purchase.

Próiséis Scríbhneoireachta

Mata // Maths

Is cuma cén ábhar mata atá á chlúdú, bíonn i gcónaí fadhb-réiteach i gceist leis. Mar sin, má bhíonn an Piar-Theagaisc ar siúl (is féidir léamh faoi sin anseo) nó muna mbíonn, níl aon dabht ach go mbaineann na páistí an-úsáid as na póstaeir simplí seo don bhliain uilig. Agus, níos fearr arís, tá siad SAOR IN AISCE! Cliceáil thíos chun é a íoslódáil.

It doesn’t matter what topic is being covered, there will always be an element of problem-solving involved. So, whether or not we’re doing Peer-Tutoring (which you can read about here) or not, these simple posters are a must have and they stay on my wall all year. And, better yet, they’re FREE! Click on it below to download.

Fadhbanna Focail

Measúnú // Assessment

Bíonn TAFF agus TAL in úsáid againn i mo scoil ionas go mbeadh an méasúnú chun foghlama curtha chun cinn agus le cintiú go mbíonn a fhios ag na páistí céard é atá á fhoghlaim acu, conas agus cén fáth. Bíonn na páistí dírithe ar an obair agus tagann feabhas ar an bhfoghlaim. Is i nGaeilge agus i mBéarla atá an áis seo chomh maith ionas gur féidir an leagan cuí a úsáid le gach ceacht. Cliceáil ar thíos chun é a cheannach.

We use WALT and WILT in our school in order to promote assessment for learning and to ensure that the children know what they are learning, how and why. This allows for better focus and maximises learning. This resource also comes in both English and Gaeilge so that the appropriate version can be used. Click on it below to purchase.

Measúnú chun Foghlama 1

Bainistíocht Iompair // Behaviour Management

2015-08-28 16.16.05

Tá an rúin seo ar fheabhas (is féidir níos mó a léamh futhu anseo). Bíonn siad crochtha agam i rith an lae go dtagann na páistí ar ais. Bíonn plé ranga againn ar cad a bheidh soghlactha nó doghlactha inár seomra ranga agus an rud atá uainn ó thaobh rialacha de. Tar éis an phlé sin, agus cuid bheag stiúradh, de ghnáth tagann na rúin dearfacha seo chun cinn. Bíonn siad crochta agam in áit sofheicthe ionas gur féidir tagairt dóibh i rith na bliana. Cliceáil air thíos chun é a cheannach.

These classroom resolutions are great (you can read more about them here). These go up on the wall during the first day back. I discuss with my class what should be deemed acceptable or unacceptable in our classroom and what they want from classroom rules. With a bit of discussion, and some gentle steering in the right direction, we usually come up with these positive resolutions and then I hang them prominently in the room and refer to them during the year, as necessary. Click on it below to purchase.

Rialacha nó Rúin1

Eagarthóireacht // Organisation

Chomh maith le bheith an-phraiticiúil agus an-úsáideach go laethiúil, cabhríonn an dá áis seo leis an seomra a choinneáil eagraithe, néata agus álainn. Cliceáil orthu thíos chun iad a cheannach.

These two resources, as well as being practical and useful on a daily basis, also just really help to keep the classroom well organised, tidy and pretty. Click on them below to purchase.

Féilire 2017-18

Lipéid Ranga

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s