Cartlanna Míosa: Márta 2016

Ábhar Neamhbheo san Ealaín // Still Life in Art

Neamhbheo

Is breá liom tabhairt faoin ábhar neamhbheo san ealaín. I mo thaithí, nuair a dhéanann na páistí don chéad uair é, ní chreideann siad gur féidir leo. Is iontach an ceacht é chun féin-mhuinín na bpáistí a thógáil. An tseachtain seo, d’úsáid mé taephota a thóg mé isteach ó bhaile, tuáille agus cupán – dathanna agus cruthanna láidre orthu a sheasann amach. Chuir mé i lár an seomra iad ar dtús agus labhair muid faoin bpeirspictíocht difriúil a bhí acu ar fad. Labhair muid faoi na cruthanna agus na dathanna a bheadh i gceist.

I love to work on still life in art. In my experience, when children do it for the first time, they don’t believe that they can. It’s a great lesson for building on the children’s self-belief. This week, I brought my teapot from home, a teatowel and a cup – with good strong shapes and colours that stand out. I placed them in the centre of the room and began by discussing the different perspectives that the children had. We spoke about the various shapes and colours that they would need to consider.

Ansin, thug mé páipéar agus pinn luaidh dóibh agus tharraing siad ar dtús iad – gach duine ó pheirspictíocht difriúil.

Then, I gave them paper and pencils and they drew the items first – each from their own perspective.

Nuair a bhí an tarraingt déanta acu, roghnaigh siad idir uisce-dhathanna agus pinn luaidhe daite chun dath a chur air. Bhí na páistí an-bhróidúil as na pictiúir seo ag an deireadh.

When they had finished drawing, they chose between watercolours and coloured pencils to add colour to their work. The children were really proud of their work at the end.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized