Piar-theagasc sa mhata // Peer-tutoring in maths

Piar-Theagasc (2)

Tá múinteoir iontach a oibríonn liom a rinneadh cúrsa ar an bpiar-theagasc agus na buntáistí a bhaineann leis i gcás an fhadhbréiteach sa mhata. Deirtear ar an gcúrsa go mbíonn feabhas iontach ar scileanna fadhbréiteacha na bpáistí chomh maith le hardú suntasach ar na scóranna caighdeánacha, agus an phróiséas seo in úsáid. D’úsáid sé lena rang féin anuraidh é (Rang a 5 a bhí aige) agus, creid nó ná creid, d’ardaigh na scóranna STEN sa mhata i gcás gach páiste sa rang seachas duine amháin. Mar thoradh, tá an piar-theagasc in úsáid i ngach seomra ranga sa scoil i mbliana – ó Rang 2-6.

There’s an excellent teacher working with me who did a course on peer-tutoring and the advantages of its use for problem-solving in maths. It was said on the course that it brought about major improvements in the children’s problem-solving skills as well as significant improvements in the standardised test scores. He used the process with his own class last year (it was 5th class) and, believe it or not, every child in the class, bar one, increased their STEN score in maths. As a result, peer-tutoring is now being used from 2nd – 6th class throughout our school.

Céard atá i gceist leis? // What’s involved?

2016-01-08 09.39.38

Déantar uair amháin in aghaidh na seachtaine é. It’s done once a week.

Maireann gach seisiún uair an chloig. Go pearsanta déanaim ar an Aoine é, ó 11.00 – 12.00, idir an dá sos. Each session lasts one hour. I personally do it on a Friday, from 11.00 – 12.00, between the two breaks.

Ní mór na páistí a chur i mbeirteanna de réir chumais matamaitice – páistí ar an gcumas céanna ag obair lena chéile. Úsáidim na scóranna STEN is déanaí chun seo a dhéanamh. Fanann siad leis an bpairtnéir céanna i gcónaí. You need to put the children in pairs according to mathematical ability – children of the same ability working together. I use the most recent STEN scores to do this. They then stay with that same partner each week.

Is teagascóir duine amháin ón mbeirt, as teagascaí an duine eile. Malartaíonn na rólanna seo gach seisiún, ach bíonn aon ról amháin acu i gcomhair aon seisiún amháin. One of the two is the ‘teacher’ and the other is the ‘learner’. They switch these roles each session but keep to just one role for one full session.

Ag leanúint an phróiséis atá ar an mbileog sa ghriangraf thuas, cuireann an teagascóir na ceisteanna ar an dteagascaí. Léann siad an cheist le chéile os ard, fiosraíonn siad cén cineál ceiste atá ann agus an bhfuil bealaí eile gur féidir é a chur. Labhraíonn siad faoin t-eolas atá ar eolas acu cheanna féin agus céard atá le fáil amach. Following the process laid out on the page in the above picture, the ‘teacher’ asks questions of the ‘learner’. They read the question together out loud, they figure out what type of question it is and whether there are other ways it could be asked. The speak about the information that they have already and what it is they are trying to find out.

Iarann an teagascóir ar an dteagascaí pictiúr a tharraingt agus ansin an mata a dhéanamh agus iad ag labhairt amach os ard agus iad á dhéanamh. Agus é críochnaithe, bíonn ar an dteagascaí míniú a thabhairt ar an gcaoi gur tháinig siad ar an bhfreagra agus ansin nasc simplí a dhéanamh lena saoil féin. The ‘teacher’ asks the ‘learner to draw a picture and then to do the maths while talking through it aloud. When it’s done, the learner is prompted to explain how they got their answer and to make a simple link with their own lives.

Toisc go bhfuil na beirteanna éagsúla ar chumas difriúla óna chéile gheobhaidh cuid acu níos mó déanta san uair an chloig ná cuid eile acu. I gcás mo Rang 6 féin – is idir 5 – 15 fadhbanna focail a fhaigheann siad déanta. An rud is fearr faoin bpróiséis ná go mbíonn orthu moilliú síos agus a gcuid ama a thógáil leis. Because the various pairs are at different levels of ability, some will get more done than others in the hour. In the case of my own 6th class, they get between 5 – 15 word problems done. The best thing about the process is that it makes them slow down and take their time.

Baineann na páistí an sult as seo agus eitlíonn an uair an chloig. Seo cúpla griangraf de mo rang féin ag tabhairt faoi. The children really enjoy this and the hour flies by. Here are a few photos of my own class mid-process.

Má tá siad uait, tá na hacmhainní atá de dhíth (treoracha don mhúinteoir agus na leathanaigh a bhíonn ag an dteagascóir) déanta amach agam agus tá siad ar fáil anseo. If you would like them, I’ve put toghether the resources needed (teacher instructions and the sheets needed by the ‘teacher’) and they are available here.

Piar-Theagasc

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Acmhainní // Resources, Uimhearthact // Numeracy

2 fhreagra ar “Piar-theagasc sa mhata // Peer-tutoring in maths

  1. Ping: Ag cruthú nósanna na bliana // Creating year long routines | Réalta Ranga

  2. Ping: Ballaí an Seomra Ranga ar an gCéad Lá ar ais // Classroom Walls on the First Day Back | Réalta Ranga

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s