‘Blog Hop’ – Blaganna Múinteoireachta na hÉireann // Irish Teaching Blogs

Primary+Teaching+Bloggers+Ireland+Blog+Hop

Fáilte ag an gcéad ‘Blog Hop’ idir múinteoirí Éireannacha. Seans gur thug tú faoi deara le déanaí go bhfuil blaganna múinteoireachta ag tosú níos minicí ná riamh roimhe. Shocraigh muid teacht le chéile agus ár gcuid iarrachtaí a roinnt ionas go mbeadh sibh in ann teacht ar chuile rud beo atá de dhíth oraibh don seomra ranga. Ag bun an leathanaigh seo, tiocfaidh tú ar nasc i gcomhair blaganna agus leathanaigh Facebook na múinteoirí eile. Bain sult as breathnú orthu uilig.

Hello there and welcome to the Primary Teaching Bloggers Ireland first ever blog hop! You may have noticed an influx of Irish primary school teachers filling up your Facebook news feeds of late. Well, we’ve decided to get together and help one another to share our ideas and resources and to help you easily find resources specifically for the Irish classroom.

At the bottom of this post, you’ll be able to find the link to other Irish teachers’ blogs and Facebook pages. Have fun checking them out!

………………………………..

Mar sin de, seo cuid fúm féin agus mo bhlag.

So, to start, here’s a bit about me!

Blog Hop

Inis dúinn píosa fút féin agus do chuid taithí múinteoireachta :

Tell us a little bit about yourself and your teaching experience:
Is mise Aisling agus is múinteoir Gaelscoile mé. Tháinig mé ag an múinteoireacht déanach trí cháilíocht iar-chéime. Rinne mé dhá bhliain leis na Naíonáin Bheaga agus táim ag tabhairt faoi mo dara bhliain le Rang 6 anois. Is múinteoir ceoil mé agus cóitseálaí gleacaíochta chomh maith. Tá suim mhór agam sa Ghaeilge, dar ndóidh, agus sa cheoldrámaíocht do pháistí chomh maith. Mhúin mé Béarla go páistí sa Mheiriceá Theas ar feadh tamaill agus faoi láthair tá Spáinnis á mhúineadh agam, trí Ghaeilge, mar rang iar-scoile.

I’m Aisling and I’m a Gaelscoil teacher. I came to teaching later than most, through a postgraduate qualification. I spent two years with Junior Infants and I’m now heading into my second year with 6th Class. I’m also a music teacher and gymnastics coach. I am really interested in Irish, obviously, and also in musical theatre for children. I taught English to children in South America for a while and I now teach Spanish, through Irish, as an after-school class.

Cén rang ghrúpa ina mbíonn do chuid acmhainní / smaointe dírithe air?

What class level are your resources/ideas aimed at?
Is meascán ceart a bhíonn i gceist. Toisc go bhfuil Rang 6 á mhúineadh agam faoi láthair is dóigh go mbíonn tromlach in oirúint dóibh siúd, ach bíonn chuile rud á roinnt agam agus tá na hacmhainní a chuirim ar fáil an-mheascaithe ó thaobh aoisghrúpa de.

It varies hugely. As I’m currently teaching 6th class, I suppose that the majority are naturally suited to them, but I share anything that I like, regardless of class level, and the resources that I provide are very mixed in terms of agegroup.
Cén fáth gur thosaigh tú ag blagáil?

What made you want to start blogging?

Thosaigh mé díreach i mbliana. An phríomh-aidhm atá agam ná níos mó acmhainní múinteoireachta, as Gaeilge, a chur ar fáil. Cé go bhfuil cuid bheag ann cheanna féin, ó thaobh múineadh na Gaeilge de, tá sé fíor dheacair do mhúinteoirí Gaelscoile teacht ar acmhainní as Gaeilge chun na hábhair eile a mhúineadh, an mata, an eolaíocht, an stair, is ar uile. Bhí sé ag cur isteach orm go raibh orm rudaí a cheannach, agus ansin iad a aistriú roimh aon úsáid a fháil astu. Agus lion na ndaltaí sna gaelscoileanna ag méadú i gcónaí, shocraigh mé triail a bhaint as iad a chruthú mé féin.

I’ve only just started this year. My main aim is to make available more teaching resources, as Gaeilge. While there are a small amount out there already, for teaching Irish, it’s really difficult for gaelscoil teachers to find resources, as Gaeilge, for teaching the other subjects, maths, science, history, etc. It was frustrating me that I had to buy resources, and then translate them before I could use them. With the student numbers in the gaelscoileanna increasing all the time, I decided to to have a go at creating some myself.

Céard é an acmhainn saor in aisce is fearr leat atá roinnte agat?

What’s your favourite free resource that you have shared?
Is breá liom na Cártaí Gaeilge seo – atá úsáideach timpeall na scoile uilig. Cabhríonn siad le atmasféar Ghaeilge a cruthú in aon scoil – gaelscoil nó scoil Bhéarla.

These Cártaí Gaeilge – that are useful across the whole school. They help to create an atmosphere ‘Gaelach’ in any school – gaelscoil or not.

cártaí gaeilge

Céard é an acmhainn, agus costas air, is fearr leat atá roinnte agat?

What’s your favourite paid resource that you have shared?
Is breá liom na póstaeir seo atá simplí ach an-éifeachtach. Meabhríonn siad do na páistí cén bealach ceart na réamhfhocail a úsáid sa Ghaeilge. Insíonn siad dóibh cathain gur cheart séimhiú nó urú a úsáid. Dar liomsa, ba cheart go mbeadh siad i ngach seomra – Rang 1 – 6 sna gaelscoileanna agus Rang 4-6 sna scoileanna Bhéarla.

I love these posters as they’re simple but really effective. They remind the children how to use the prepositions correctly in Irish. They tell them when they should be using a séimhiú or an urú. Personally, I think they should be in every classroom – 1st to 6th class in the gaelscoileanna and 4th to 6th class in other schools.

réamhfhocail

Más rud é gur mhaith leat páirt a ghlacadh sa ‘blog hop’ seo, nó na blaganna eile a fheiceáil, téigh díreach ag an bpóstáil seo ar A Crucial Week agus glac páirt!

To join in the blog hop or to see all of the other blogs go to this post from A Crucial Week and join in.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s