Léamh os ard sna hardranganna // Read-aloud in the senior classes

Male-teacher-reading-to-classBíonn múinteoirí sna bunranganna ag léamh os ard go minic – scéalta deasa, leabhair lán le pictiúir álainne. Baineann na páistí an-sult as na scéalta agus ag an am chéanna tá siad ag foghlaim an-chuid. Ar fáth amháin nó ar fáth eile níl sé chomh coitianta sin go mbíonn leabhair á léamh os ard ag múinteoirí sna hardranganna. Sílim féin gur fiú go mór an léitheoireacht seo a choinneáil suas chomh fada is atá siad sa bhunscoil. Seo cén fáth.

Teachers in the younger classrooms read aloud all the time – nice stories, books full of lovely pictures. The children really enjoy these stories and learn a huge amount at the same time. For one reason or another it is not as common for books to be read aloud on a regular basis by teachers in the older classrooms. I believe that reading aloud is well worth keeping up right throughout primary education. Here’s why.

Go pearsanta, is é an 15 nóiméad díreach i ndiadh am lóin a bhíonn á chaitheamh agam ag léamh do mo Rang 6. Déanaim seo gach uile lá. Tá go leor buntáistí liteartha gur féidir a chur ar fáil do na daltaí tríd leabhair a léamh dóibh sa bhealach seo :

Personally, it’s the 15 minutes directly after lunch time that I spend reading aloud to my 6th class. I do this every single day. There are many literary advantages that I believe I provide my students with by reading to them in this way:

 1. Tá difir idir leibhéal léitheoireachta agus leibhéal éisteachta. Is cuma cén leibhéal léitheoireachta atá ag páiste ar bith sa rang. Is féidir leo uilig éisteacht ar an léibhéal cuí agus mar sin tá litríocht curtha ar fáil dóibh siúd nach bhfuil in ann tabhairt faoi go neamhspleách. Is iontach an comhionannas agus an braistint phobail a chruthíonn seo.

There is a big difference between reading levels and listening levels. It doesn’t matter what reading level any individual child in the class is working at. They can all listen at an appropriate level and, in this way, literature is made available to students who would not be able to engage with it independently. This creates an excellent sense of equality and community that weaker students cannot always otherwise access.

 1. Forbairt Foclóra. Is deis iontach é go mbeadh foclóir sofaisticiúil á chloisteáil ag na daltaí nach mbíonn in úsáid go coitianta sa chaint. Is bealach den scoth é na focail seo a chur os a gcomhair agus iad i gcomhthéacs an scéil.

Vocabulary Development. It’s an excellent opportunity for the students to hear more sophisticated vocabulary that they don’t encounter very often in speech. It’s an invaluable way to present them with these words in the context of a story.

 1. Léitheoireacht mar chaitheamh aimsire a chur chun cinn. Is cúis maith go leor é le léamh os ard go bhfeicfeadh na daltaí an méid taitnimh go mbaineann tú féin as an léitheoireacht. Ní fheiceann gach páiste seo sa bhaile agus, mar sin, an t-aon caidreamh atá acu leis an léitheoireacht ná an obair scoile. Is féidir meon na bpáistí seo a athrú tríd leabhair a léamh nach mbíonn bainteach le scríbhneoireacht nó obair bhaile. Feiceann siad go bhfuil tú ag léamh ar son pléisiúir amháin.

Promoting reading for pleasure. It is good enough reason in itself to read aloud that the students see the amount of enjoyment that you get from reading. Not every child sees this at home and so, the only relationship they have with reading is their school work. It is possible to change the attitudes of these children by reading books to them that have no association with writing or homework. They see that you are reading solely for pleasure.

 1. Seánraí agus údair éagsúla a chur in iúl. Is minic nach mbíonn ár ndaltaí ar an eolas faoin méad atá ar fáil dóibh le léamh. Is fiú go mór leabhair a roghnú le léamh os ard dóibh a chuireann na seánraí éagsúla, údair difriúla agus caractair láidre os a gcomhair. Is minic go mbíonn athléamh á dhéanamh na daltaí arís na leabhair a bhíonn idir láimhe ag múinteoir agus leanann siad ar aghaidh ag léamh saothair eile ón údar chéanna. D’fhéadfadh muid fonn léitheoireachta a chruthú go héasca sa bhealach neamhfhiormiúil seo.

Introducing varioius genres and authors. Very often, our students are simply unaware of the literature that is available to them. It is very worthwhile to choose books to read aloud that introduce the various genres, different authors and strong characters to the students. Very often, my students re-read the books I’ve read to them or they read other books by the same author. We can develop an appetite for literature very easily in this informal way.

 1. Múnlú Léitheoireachta Líofa. Mar mhúinteoirí, is muide uaireanta an t-aon treoir atá ag na páistí ó thaobh litríochta de. ‘Sé an-thábhachtach go mbíonn muid ag taispeáint conas leabhar a léamh os ard. Léimid os ard le líofacht agus le muinín, scileanna go bhfuilimid ag iarraidh go mbeadh á fhorbairt ag na páistí. Tríd tuin agus guthanna a úsáid – tugaimid beocht do na scéalta. Léiríonn muid, tríd an léitheoireacht seo an chaoi go mbíonn difir idir teanga na litríochta agus teanga chumarsáide béil.

Modelling Reading Fluency. As teachers, we are sometimes the only guide to literature that our students have. It is very important that we model how to read aloud. We should read with fluency and confidence, demonstrating the skills that we hope our students will develop. Through tone and the use of voices – we bring the stories to life. We demonstrate this way the differences that exist between the language of literature and oral language.

 1. Deiseanna plé agus díospóireachta a chur ar fáil. Má bhíonn seans ag na daltaí tuairimí a roinnt agus a phlé maidir leis an litríocht mar seo, foghlaimíonn siad go bhfuil níos mó ná idirmhíniú amháin ar an litríocht. Is straitéis iontach é an léitheoireacht os ard na páistí a chur ag smaoineamh go criticiúil.

Providing opportunities for discussion and debate. If students are given the opportunity to share and discuss their opinions on books they will quickly learn that there is more than one interpretation of literature. Reading aloud is an excellent strategy to get the children to engage in higher-level, critical thinking.

 1. Suim na ndaltaí sa léitheoireacht neamhspleách a fhorbairt. Is fíor é – gan trácht ar aois – go léimid na rudaí a chuirtear os ár gcomhair. Is eochair é an léitheoireacht os ard a ligeann isteach go domhain litríochta na daltaí. Nach deis iontach dúinn féin, mar mhúinteoirí, an doras sin a oscailt dár scoláirí.

Increases student’s interest in independent reading. It is true – regardless of age – that we read the things that are made available to us. Reading aloud is a key which allows students to enter the world of literature. Isn’t it an amazing opportunity for us, as educators, to be able to open that door for our students.

Déanaim iarracht réimse leathan leabhair difriúla a léamh dóibh i mo sheomra ranga – idir Ghaeilge agus Béarla, idir clasaicí agus leabhair nua-aimseartha, idir údair Éireannacha agus údair idirnáisiúnta. Seo na leabhair éagsúla atá léite agam i mbliana le Rang 6.

I always endeavour to read a wide variety of different books in my classroom – both Irish and English, both classics and modern writings, both Irish and international authors. Here’s a list of the various books that I have read aloud to my 6th class this year.

Leabhar - An Taistealaí

An Taistealaí le Ré Ó Laighléis

Leabhar - Adrian Mole

The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 ¾ by Sue Townsend

Leabhar - My Sister Lives on the Mantlepiece

My Sister Lives on the Mantlepiece by Annabel Pitcher

Leabhar - Faoin Sceach Gheal

Faoin Sceach Gheal le Marita Conlon McKenna

Leabhar - The Cinnamon Tree

The Cinnamon Tree by Aubrey Flegg

Leabhar - Paper Towns

Paper Towns by John Green

Leabhar - I am David

I am David by Anne Holm

Leabhar - An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

An Leon, An Bandraoi agus An Prios Éadaigh le C.S. Lewis

Leabhar - The Twelfth Day of July

The Twelfth Day of July by Joan Lingard

Leabhar - Daideo

Daideo le Áine Ní Ghlinn

Leabhar - Northern Lights

Northern Lights by Philip Pullman

Leabhar - Dúnmharú ar an Dart

Dúnmharú ar an Dart le Ruaidhrí Ó Báille

Leabhar - The Age of Miracles

The Age of Miracles by Karen Thompson Walker

wonder

Wonder by R J Palacio

rollofthunder

Roll of Thunder Hear my Cry by Mildred D. Taylor

Save

Freagraí: 2

Rangaithe faoi Litearthacht // Literacy

2 fhreagra ar “Léamh os ard sna hardranganna // Read-aloud in the senior classes

 1. Excellent post! I agree with every word you have written.

  Molta ag 1 person

 2. Ping: Bainistíocht Iompair sa Seomra Ranga // Behaviour Management in the Classroom |

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s